BIRDIEMANIAC Nr 2, 2007
broderi och applikation på papper
7,5 x 8,0 cm

BIRDIEMANIAC Nr 20, 2011
broderi och applikation på papper
6,3 x 6,0 (6,5) cm

BIRDIEMANIAC Nr 28, 2011
broderi och applikation på papper
6,8 (7,4) x 7,7 cm

BIRDIEMANIAC Nr 7, 2007
broderi och applikation på papper
7,5 (8,0) x 7,5 cm

BIRDIEMANIAC Nr 24, 2011
broderi och applikation på papper
6,6 (6,8) x 7,0 (7,4) cm

BIRDIEMANIAC Nr 3, 2007
broderi och applikation på papper
8,0 x 8,0 cm

BIRDIEMANIAC Nr 14, 2011
broderi och applikation på papper
6,5 (7,5) x 6,3 (8,5) cm

BIRDIEMANIAC Nr 13, 2010
broderi och applikation på papper
6,4 x 6,5 cm

BIRDIEMANIAC Nr 42, 2011
broderi och applikation på papper
6,6 (12,5) x 6,6 (16,5) cm

BIRDIEMANIAC Nr 22, 2010
broderi och applikation på papper
6,5 (7,0) x 6,5 cm

BIRDIEMANIAC Nr 16, 2010
broderi och applikation på papper
6,5 (7,5) x 7,2 (7,7) cm

BIRDIEMANIAC Nr 11, 2010
broderi och applikation på papper
6,6 x 7,4 cm

BIRDIEMANIAC Nr 21, 2011
broderi och applikation på papper
6,1 (6,5) x 6,4 (6,6) cm

BIRDIEMANIAC Nr 18, 2010
broderi och applikation på papper
7,2 (7,4) x 7,4 cm

BIRDIEMANIAC Nr 11, 2011
broderi och applikation på papper
6,5 x 6,8 cm

BIRDIEMANIACS Nr 16, 2011
broderi och applikation på papper
15,2 (16,3) x 15 cm

BIRDIEMANIAC Nr 30, 2011
broderi och applikation på papper
6,5 (7,8) x 7,0 (7,7) cm

BIRDIEMANIAC Nr 32, 2011
broderi och applikation på papper
5,8 (8,0) x 6,0 (10,0) cm