SPINNING WATER LILIES, 2014 (detalj)
blandteknik på papper

SPINNING WATER LILIES, 2014 (detalj)
blandteknik på papper

SPINNING WATER LILIES, 2014
blandteknik på papper
60x60 cm

SPINNING WATER LILIES, 2014
blandteknik på papper
60x60 cm

SPINNING WATER LILIES, 2014 (detalj)
blandteknik på papper

SPINNING WATER LILIES, 2014
blandteknik på papper
100x100 cm

SPINNING WATER LILIES, 2014
blandteknik på papper
100x100 cm